اتصال به پوز به پرداخت ملت

اتصال به پوز به پرداخت ملت

يكي از قابليت هاي نرم افزار حسابداري مديريت اتوسرويس روانكار، اتصال به پوز به پرداخت ملت مي باشد. در هنگام تسويه حساب بعد از انتخاب پوز به پرداخت ملت ، مبلغ فاكتور بر روي پوز نمايش داده مي شود .


يكي از قابليت  هاي نرم افزار حسابداري  مديريت اتوسرويس روانكار، اتصال به پوز به پرداخت ملت مي باشد. در هنگام تسويه حساب بعد از انتخاب پوز به پرداخت ملت ، مبلغ فاكتور بر روي پوز نمايش داده مي شود و منتظر كارت كشيدن مشتري مي ماند . در صورتي كه فرآيند پرداخت وجه از طريق پوز موفقيت آميز باشد بانك به نرم افزار اعلام تراكنش موفق مي كند و در صورتي كه به هر علت مانند ورود رمز نامعتبر ، تراكنش انجام نشد نرم افزار از مرحله تسويه خارج نمي گردد.
 

يكي از مزيت اي مهم  استفاده از اين روش تسويه جلوگيري از چانه زني مشتري بر سر مبلغ مي باشد .

مزيت ديگر اطمينان از انتقال وجه به حساب بانكي شما مي باشد.