معرفی رتبه بندی کیفیت روغن موتور ها

معرفی رتبه بندی کیفیت روغن موتور ها

روغن موتور: کشورهای پیشرفته غربی و به ویژه آمریکا، از سالهای دهه 1950 استانداردهای روغن موتور را تهیه و عرضه کرده اند. کشورهای دیگر هم یا مستقیماً از آن استانداردها استفاده می کرده اند و یا کدهای ملی خود را برای معرفی استاندارد مزبور به کار می برده اند.


طبقه بندی روغن های موتور

روغن موتور: کشورهای پیشرفته غربی و به ویژه آمریکا، از سالهای دهه 1950 استانداردهای روغن موتور را تهیه و عرضه کرده اند. کشورهای دیگر هم یا مستقیماً از آن استانداردها استفاده میکردهاند و یا کدهای ملی خود را برای معرفی استاندارد مزبور به کار میبرده اند. در آمریکا سه مؤسسه API ,SAE ,ASTM با همکاری یکدیگر کار تهیه استانداردها را به عهده داشته اند. استانداردهای مزبور با علائم ( SAE بیانگر  ویسکوزیته روغن) و علائم ( API برای کیفیت و کارایی روغن) معرفی میشدند. ارتش آمریکا و ارتش انگلستان نیز با استفاده از استانداردهای SAE و API استانداردهای ویژه مورد نظر خود را با علائم MIL-L و Def-Stan معرفی میکردند.

ویژگی های روغن موتورهای بنزینی در سطوح مختلف کیفی بر اساس طبقه بندی API

درجدول زیر، مشخصات روغن موتورهای خودروهای بنزینی براساس استاندارد کیفی API نمایش داده شده است، همانطور که مشاهده می نمایید تعداد زیادی از این سطوح کیفی از نظر موسسه API از رده خارج هستند و بایستی در راستای کمک به محیط زیست و همچنین کاهش آسیب به قطعات موتور، از تولید و مصرف آنها ممانعت بعمل آید.در مباحث آینده تلاش خواهیم نمود لیست و اسامی محصولات از رده خارج بر اساس جدول API  را خدمت مخاطبین گرامی اعلام نماییم.

سطح کیفیت

بازه زمانی

مشخصات کیفی

SA

قدیمترین سطح کیفیت API «منسوخ شده است»

فقط روغن پایه است. مواد افزودنی ندارد و یا اینکه حاوی کمی ماده افزودنی پایین آورنده نقطه ریزش و مواد ضد کف است.

SB

در سال 1930 معرفی شده است «منسوخ شده است»

دارای حداقل مواد افزودنی است. این روغن ها حاوی مقدار کمی ماده ضد اکسیداسیون و ضد سایش هستند. در حال حاضر از این روغن ها استفاده نمی شود مگر این که توسط شرکت سازنده موتور توصیه شود.

SC

طبق نظریه سازندگان خودرو برای استفاده در موتورهای بنزینی سال های «1967ـ 1964» مناسب است و در حال حاضر «منسوخ شده است»

حاوی مواد افزودنی ضد خوردگی و ضد ساییدگی و همین طور کمی ماده افزودنی پاک کننده جهت کنترل رسوبات حاصل از کار موتور در درجه حرارت های بالا و پایین هستند.

SD

طبق نظر سازندگان خودرو برای استفاده در موتورهای بنزینی سال های« 1971ـ 1968 » مناسب است و در حال حاضر «منسوخ شده است»

شبیه به روغن SC است. مواد افزودنی آن کمی بیشتر و حاوی مقادیر کمی ماده افزودنی ضدزنگ است.

SE

طبق نظر سازندگان خودرو براس استفاده در موتورهای بنزینی سال های «1979ـ 1972» مناسب است و در حال حاضر «منسوخ شده است»

مانند SC و SD است ولی خواص پاک کنندگی، پایداری در برابر اکسید شدن، خوردگی و زنگ زدگی بیشتری نسبت به آن ها دارد و می توان از آن به جای روغن های SC وsd استفاده کرد.

SF

طبق نظر سازندگان خودرو برای استفاده در موتورهای بنزینی سال های «1988ـ 1980» مناسب است و در حال حاضر «منسوخ شده است»

مانند روغن SE است ولی خاصیت پایداری در برابر اکسیدشدن و خواص ضد سایش بهتری نسبت به SE دارد.

SG

طبق نظر سازندگان خودرو برای استفاده در موتورهای بنزینی سال های «1993ـ1989» مناسب است و در حال حاضر «منسوخ شده است»

نسبت به روغن های سطوح قبلی از تشکیل رسوب بهتر جلوگیری می کند و خواص ضد سایش و ضد اکسیداسیون بهتری دارد و چون حاوی مواد افزودنی روغن SF است می توان به جای روغن SF نیز از آن استفاده کرد.

SH

طبق نظر سازندگان خودرو برای استفاده در موتورهای بنزینی سال های «1996ـ 1994» مناسب است و در حال حاضر «منسوخ شده است»

حاوی مواد افزودنی روغن SG است. خواص ضد اکسایش، ضدخوردگی و ضد زنگ دارد. این روغن توسط انجمن تولید کنندگان مواد شیمیایی (CMA) (Chemical Manufacturers Association ) جهت رعایت مسائل زیست محیطی آزمایش شده است.

SJ

طبق نظریه سازندگان خودرو برای استفاده در موتورهای بنزینی سال های «2001ـ 1997» مناسب است و در حال حاضر به میزان کمتری توصیه میشود.

حاوی کلیه مواد افزودنی مناسب برای یک روغن موتور است، این روغن توسط انجمن شیمی (ACC)(Americn Chemistry Council) آزمایش شده است و از سطح کیفی بالایی برخوردار است.

SL

طبق نظریه سازندگان خودرو برای استفاده در موتورهای بنزینی سال های «2005ـ 2002» مناسب است و در حال حاضر«مورد استفاده قرار می گیرد»

مانندSJ حاوی کلیه مواد افزودنی مناسب برای روغن موتور است. سطح کیفی بالاتری از SJ دارد و می توان جاهایی که استفاده از SJ و سطوح پایین تر توصیه شده از آن استفاده کرد. این روغن  از نظر مسائل زیست محیطی در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

SM

برای استفاده در جدیدترین موتورهای بنزینی سال 2005 و ما قبل آن توصیه شده است. در حال حاضر«مورد استفاده قرار می گیرد»

مانند روغن SL حاوی کاملترین بسته مواد افزودنی است. جدیدترین سطح کیفی اعلام شده توسط API است که در حال حاضر در بسیاری از کشورها کاربرد عمومی پیدا نکرده است. چون حاوی کلیه مواد افزودنی سطوح SL وSJ است می توان جاهایی که استفاده از SL و SJ توصیه شده از آن استفاده کرد.

SN

در اکتبر سال 2010 و برای مصرف در خودروهای تولیدی سال 2011وقبل از آن ابداع شده است.

جدیدترین سطح کیفی روغن موتورهاست که بایستی مشخصه GF-5 را داشته باشد.

 

 

منبع:  STEENOIL CO