داشبورد مدیریت نرم افزار  اتوسرویس روانکار

داشبورد مدیریت نرم افزار اتوسرویس روانکار

یکی از مزیت های سیستم های اطلاعاتی استفاده از گزارشات آماری می باشد .پس از انباشته شدن اطلاعات در یک نرم افزار ، گزارشات در قالب نمودار و چارت برای مدیریت مجموعه دیدگاه تصمیم گیری ایجاد می کند .


 

یکی از مزیت های سیستم های اطلاعاتی استفاده از گزارشات آماری می باشد .پس از انباشته شدن اطلاعات در یک نرم افزار ، گزارشات در قالب نمودار و چارت برای مدیریت مجموعه دیدگاه تصمیم گیری ایجاد می کند .

به عنوان مثال وقتی استقبال مشتریان از کالای X  بیشتر است مدیریت تصمیم می گیرد مقدار بیشتری از این کالا خرید کند همچنین نحوی قیمت گذاری این  کالا را تغییر می دهد. ویا اینکه داشبورد برای مدیریت مشخص می کند کدام ماه سال سود بیشتری بدست آورده است.

 

نرم افزار مدیریت اتوسرویس روانکار شامل 50 گزارش متنوع در زمینه های مختلف می باشد همچنین مجهز به داشبورد مدیریتی می باشد که در قالب نمودار و چارت اطلاعات وارد شده در نرم افزار را نمایش می دهد . که در تصمیم گیری و  رویکرد اقدامات مدیریت بی تاثیر نیست .